Höstens och vinterns resor

I skrivande stund förutspås en lättnad så att vi kan komma att få resa igen till hösten. Det kan ändras. Myndigheternas och regeringens restriktioner och anvisningar råder alltjämt övergripande. Problemet för oss är bussresorna och begränsningen i antal. Därför noterar vi max 35 personer vid varje resa och utökar antaletnär så blir möjligt. Anteckna dig gärna på väntelistan som finnstill alla resor och följ informationen på vår hemsida