Sång och musik

Musikensemblen Toniåren och sångkören Klangen

  

    Musikensemblen Ton-i-åren

Onsdagar kl 09.00—11.30, B-salen
Ledare: Marianne Ericson
Göran Eklind tel 070-566 98 62

   Sångkören Klangen

Tisdagar kl 09.30—11.45, B-salen
Ledare: Marianne Ericson
Ingrid Ek tel 070-278 87 61

    Vi lyssnar på musik
Klassisk musik och opera: 23/9; 21/10; 18/11; 16/12
Torsdagar kl 15.00—17.00, i Cafeterian
Jazzcafé: Torsdagar kl 15.00 -17.00 Den 9/9; 7/10; 4/11; 2/12
Ledare: Egon Toft, tel 076-83 02 513
Föranmälan till SPF:s kansli 0761-268865