GDPR - läs här vad som gäller


SPF seniorerna registrerar endast de personuppgifter som krävs
av förbundet och som används för fakturering av medlemsavgift
och medlemsstatistik. Vi ger inte ut någon form av matrikel med
information om medlemmarna. Om någon medlem begär att få ut
ett utdrag ur medlemsregistret tas personnummer bort.
När Du lämnar Dina personuppgifter till föreningen innebär
det att Du samtycker till den här registreringen och hanteringen
av personuppgifter. Detta gäller också i samband med resor där
föreningen står som medarrangör.

    Läs mer om personuppgifter i samband med resor