Försäkring

Alla medlemmar är olycksfallsförsäkrade vid deltagande i aktiviteter som anordnas av föreningen.

Alla medlemmar är olycksfallsförsäkrade vid deltagande i aktiviteter
som anordnas av SPF-föreningen.
Nya medlemmar omfattas av ett premiefritt försäkringsskydd under
3 månader om Du är mellan 60 men inte 70 år. Därefter finns möjlighet att teckna kollektiv liv- och olycksfallsförsäkring. Försäkringen
gäller bara om Du har betalat medlemsavgiften.

Dödsfallsbeloppet är ett helt prisbasbelopp. Du får inte vara inskriven för sluten sjukvård när försäkringen tecknas. Under de första
tolv månaderna gäller livförsäkringen endast för dödsfall som är en
direkt följd av olycksfall. Därefter gäller den oavsett dödsorsak.

Försäkringsansvarig är Göte Pudas tel 076-225 80 35