Ålderism ett aktuellt debattämne

Ålderism, en skev syn på äldre eller ett värderingsproblem, samhället tar inte vara på äldres erfarenhet nog i Sverige.

  • Onsdagen den 6 mars blev en diskussionsträff med politiker om bland annat ålderism.

I Japan däremot beror deras starka ekonomi bland annat mycket på att äldre fortsätter att arbeta, eller i New York där en restaurang tar in mormödrar  att laga sina specialiteter i köket. Här i Sverige känner sig många uteslutna från det offentliga rummet efter pensionsdagen!

Många intressanta frågor utifrån detta aktuella ämne och idéer blev resultatet av denna onsdag i politikens tecken.

Text och bild: Christina Plöjer