Att sjunga betyder mycket för glädjen i livet

Onsdagsträffen 13 oktober inleddes med vacker sång av SPF-kören Klangen.Därefter var det dags för sångpedagog Birgitta Andersson, som på ett humoristiskt, fängslande men mycket seriöst sätt talade om sångens betydelse inom demens- och äldrevården.

  • Sångpedagog Birgitta Andersson. Foto: Siv Blomberg
  • Sångkören Klangen.
  • Sångpedagog Birgitta Andersson. Foto: Siv Blomberg
  • Sångkören Klangen.

Birgitta anställdes som pedagog på äldreboenden i Linköping, men 1991, då äldrereformen infördes, ansåg kommunen att hon inte behövdes längre. Hon anställdes då av sjukhuskyrkan och fick fortsätta sitt viktiga arbete.

          Aldrig för gammal för att sjunga

Man är aldrig för gammal att sjunga , men man blir gammal om man slutar sjunga. Barnvisor väcker minnen hos de dementa och de kan börja sjunga och återfå orden efter lång tids tystnad. Birgitta erbjöds att hålla en kurs för kyrkans folk om hur andakter för dementa borde hållas.

          Beröm av kyrkoherden

Efteråt sa kyrkoherden att det var den minst teologiska men mest evangeliska föreläsning han hört. Vi fick vara med om en lärorik, underhållande, humoristisk och viktig föreläsning. Onsdagsträffen avslutades med skönsång av kören Klangen.

Text och bilder: Siv Blomberg