Flera ville prova line-dance

Line-dance och dess historia samt uppvisning av Side By Side. Side By Side i Nyköping bildades år 2007. Line-dance är en dans med amerikanskt ursprung från början av1970-talet. Från början dansades till countrymusik men numera förekommer de flesta musikstilar.

 Drygt 104 000 olika danser utföres. Det är ingen pardans utan de dansande står i rader, därav namnet. Dansen tränar koordination och balans. Publiken bjöds upp att träna in en dans med 32 olika steg och flera hörsammade inbjudan.

Det vara imponerande att se hur snabbt de lärde sig stegen och man såg att de hade roligt. Side By Sides motto är att ha roligt, få motion samt att träffa nya vänner.

Text och bild: Siv Blomberg