Jurister berättade om framtidsfullmakt

Intresset för framtidsfullmakt var stort, det märktes när närmare 100 personer lyssnade på föredrag om familjejuridik onsdag 20 mars.

  • Irmgard Thorsell,th, resonerar med Anna Comstedt och Helen Wesselman Eriksson.

Lagen om framtidsfullmakt är relativt ny, den trädde ikraft 1 juli 2017. Det är en fullmakt som bygger på att du själv bestämmer vem som företräder dig om du blir varaktigt beslutsoförmögen.

Juristerna Helen Wesselman Eriksson och Anna Comstedt på Sörmlands Sparbank informerade om fullmakten och redde ut begreppen. En framtidsfullmakt ska inte förväxlas med god man eller förvaltare, vilka lyder under en överförmyndare. Det gör inte framtidsfullmakten. Det är inte kopplad till någon myndighet, och registreras heller inte.

           Bra ta hjälp av jurist    

Fullmaktshavare är den eller de som fullmakten vänder sig till. Det kan vara anhöriga men även en god vän.
Vem som helst kan skriva en framtidsfullmakt. Man bör vända sig till en familjejurist för att få hjälp med vad fullmakten ska omfatta och inte omfatta.

Fullmakten kan exempelvis ge rätt att sköta dina personliga angelägenheter, se till att räkningar blir betalda, ge rätt att sköta försäljning av ditt hus eller din bostadsrätt.

          Gäller exempelvis inte sjukvårdsärenden

Däremot ger inte fullmakten någon rätt att sköta dina ärenden hos sjukvården eller tandläkaren eller upprätta testamente för din räkning.

Funderar du på att skriva en framtidsfullmakt måste det göras när du är beslutskapabel. Fullmakten ska bevittnas av två personer, som båda skriver under i närvaro av fullmaktsgivaren. Ingen av vittnena får vara släkt med fullmaktshavaren.

          Klicka på länken för mer information 

Text och bild: Eva Dalin