Boule alltid lika populärt

Här laddas det inför boulespel.


Denna måndag,1 april, var vi "bara" 25 medan vi förra måndagen var 34.
Det är ett glatt gäng och många är flitiga.
Vårbruket kan reducera deltagandet en del.

Text och bild: Bo Östlund