Årets första studiebesök gick till Odd Fellow.

Onsdagen den 31 januari var vi 20 deltagare som möttes av ordens stormästare Åke Sandström som berättade om verksamheten medan deltagarna bjöds på kaffe.

Odd Fellow Orden tog sin början under 1700-talet i England. Det var några lite udda män som inte tillhörde något skråväsende, som också ville ha en samhörighet att ta hjälp av i orostider. De gick samman och startade verksamheten som spreds över stora delar av värden. Orden kom till Eskilstuna 1898 och etablerad sig på Drottning gatan 7 i en vindsvåning, för att sedan flytta till nuvarande adress runt 1915.

Odd Fellow är ingen hemlig orden även om det finns gott om myter kring deras verksamhet så som att det skulle drickas blod, användas döskallar och slåss med skelettdelar mm. Däremot har medlemmarna tecken och hemlig kod för att identifiera sig. Orden har möten 2 gånger per månad för att avhandla olika frågor, samt fatta beslut som rör logens verksamhet. Men mötets främsta syfte är att få tillfälle till fördjupning i frågor kring deras värdegrund och ledorden.

Vänskap - utan krav
Kärlek - till dina medmänniskor
Sanning - att utveckla sig själv

Alla är välkomna bara man fyllt 18 år. Kvinnorna tas emot i Rebeckalogen. Alla medlemmar ses som systrar och bröder, alla bidrar efter sin förmåga i sin vardag till människornas väl.

Logerna träffas var för sig men ibland har de gemensamma träffar. Efter träffarna serveras middag till självkostnads pris och de kan förgås av musikunderhållning eller något intressant föredrag.

Deltagarna gick sedan en rundvandring i lokalen och fick se ceremonisalen, höra om möblerna och matten som fanns i den första lokalen och fortfarande används och är i otroligt bra skick.

Efter drygt 2 timmar var vi fullmatade med Odd Fellows resa genom tiden till här och nu. Vi tackade Åke  Sandström för att vi fick komma och ta del av hans berättelse.

Text: Veronica Ankarfjärd för SPF Seniorernas Kulturgrupp