Studiecirklar

Våra studiecirklar i samarbete med ABF

Ansvarig: Inga Wolfram, Mob: 070 2731685
På bilden ser vi Inga Wolfram (stående) och Annika Rydberg vid Annikas arbetsplats på ABF.

SPF Seniorerna skapar studieverksamhet genom ABF, som samarbetar med flertalet pensionärsföreningar i Eskilstuna. Vår kontaktperson på ABF är Annika Rydberg. 

Det finns förutsättningar för att utbudet av studiecirklar kan breddas. Både hemsidan och Medlemsbladet kommer att berätta mera om såväl specifika som planerade studiecirklar samt nyheter som kan uppstå spontant i en så stor förening som SPF Seniorerna Eskilstuna.

Digltal Utbildning 2021

Som vi har väntat på att kunna köra i gång utbildningar på iPad. Men nu startar vi i alla fall upp den första omgången för nybörjare torsdagen den 2 dec 09.30-12.00 vid SeniorCentrum, åtföljt av ytterligare 4 torsdagar. Först på tur står 10 medlemmar som anmälde sitt intresse tidigt i våras (de är redan kontaktade). Ev. kan det finnas någon ledig plats kvar (totalt 10 kan delta/omgång). Kontakta undertecknad för ev. restplats.
Se mera information i denna bilaga. 

Efter kursens slut (20 januari-22) sker en utvärdering då vi beslutar om hur vi går vidare under nästa år. Anmäl ditt intresse till framtida kurser för iPad (grund- alt. fortsättning) till: Ulla-Britt Lindberg, 072–5026052 eller u-b.lindberg@spfeskilstuna.se