Om föreningen

I Sverige är hälften av landets ca 1,6 miljoner pensionärer medlemmar i något av de fem pensionärsförbunden och som samverkar i Statens Pensionärsråd. Äldst och näst störst är Sveriges Pensionärsförbund (SPF) som bildades 1939.
SPF, Sveriges Pensionärsförbund är en politiskt och religiöst oberoende organisation för seniorer. Totalt i landet har SPF mer än 260 000 medlemmar i 27 distrikt och nästan 900 föreningar.

Sörmlandsdistriktet har över 12 500 medlemmar i 25 föreningar. I Eskilstuna kommun finns fem SPF-föreningar med omkring 3000 medlemmar.

SPF Eskilstuna bildades 1970 och har för närvarande något över 2300 medlemmar.

SPF arbetar bland annat med:
- bättre ekonomi för äldre
- lika skatt på arbete och pension
- vård och omsorg
- inflytande och valfrihet
- bra boende
- folkhälsa och friskvård
- social gemenskap, bridge, träffar, resor, studiecirklar mm

SPF har till uppgift att tillvarata och samordna medlemmarnas intressen och aktivt driva frågor gentemot politiker och myndigheter.  Det sker huvudsakligen genom den representation SPF har i pensionärsråden RPR (Regionala Pensionärsrådet) och KPR (Kommunala Pensionärsrådet).

Läs föreningens stadgar här