Boende

SPF Seniorerna Eskilstuna bevakar bostadsfrågor för äldre Gruppledare: Håkan Jormelius 070 682 96 80

Bilden ovan: Ett nytt vård- och omsorgsboende med 80 lägenheter byggs intill Trumslagargården, nära Mälarsjukhuset. De första hyresgästerna beräknas kunna flytta in under våren 2022.

Nedan finns mer att läsa om boendefrågor.

 

BOENDEANALYS SÖRMLAND   

SPF Seniorerna Sörmlandsdistriktet har under hösten försökt skaffa sig arbetsunderlag beträffande de olika boende för äldre som nu finns i Sörmland.

Läs analysen här

 

SPF VILL HA BESKED OM FRAMTIDENS BOENDE

SPF Seniorerna i Eskilstuna är hårt engagerade i fråga om bostadsförsörjningen för de äldre. Som ett led i det arbetet har SPF författat en debattartikel som publicerats i Eskilstuna Kuriren med en uppmaning till kommunledningen att redovisa framtidsplanerna för seniorboenden i kommunen.

Du kan läsa artikeln i sin helhet här (Febr 2021)

 

LÅNGA KÖER TILL SENIORBOENDEN

Det är långa köer till seniorboenden i Eskilstuna och utbudet av trygghetsboenden är mycket begränsat i hela länet.

Klicka här för att läsa mer om seniorboende i Sörmland (Jan 2021)

 

772 NYA LÄGENHETER I VÅRD OCH OMSORG

De närmaste tio åren behöver Eskilstuna kommun 772 nya lägenheter inom vård- och omsorgsboende.

Klicka här för att läsa mer om Eskilstunas behov av lägenheter i vård och omsorg (maj 2020)

 

RESULTAT "ENKÄT BOENDE 2018"

Klicka här för att se resultatet av enkät om framtida boende för seniorer (2018)