Kommunala pensionärsrådet, KPR

Dokument, remissvar och annat från KPR.

Våra representanter:

Mona Andersson   073–0685140  monaason@hotmail.com
Boel Bolwig            072-889 64 66 boel.bolwig@spfeskilstuna.se
Sven-Erik Myrelid  070–2733051  svenerik.myrelid@gmail.com
Berit Persson         070-949 93 21
Ann-Marie Skantz  070–5566340  annmarieskantz45@gmail.com

2021-06-25 Reportage från KPR AU

2020-06-12 Möte om digitala inköp

2019-12-10 Rapport från KPR

Vård- och omsorgsnämndens underlag för verksamhetsplan 2018 i Eskilstuna.

 Läs hela svaret