Organisation för SPF Eskilstuna Bridge

Samordnare: Per-Åke Jansson 073 742 37 87

Kursledare: Christer Lorentzon 073 997 96 96

Skogsängen. Tävlingsledare:
Måndag: Christer Lorentzon 073 997 96 96
Tisdag:   Vakant
Onsdag: Märta Isaksson 073 387 79 16
Torsdag: Märta Isaksson 073 387 79 16 och
               Per-Åke Jansson 073 742 37 87

Seniorcentrum, Tävlingsledare:
Onsdag: Per-Åke Jansson 073 742 37 87
Fredag:  Per-Åke Jansson 073 742 37 87  

Sommarbridge Seniorcentrum, Tävlingsledare:
Onsdag: Vakant

Roller och arbetsuppgifter