Seminarium om trygghetsboende

FLER TRYGGHETSBOENDEN FÖR ALLA NYA ÅLDRINGAR

 • Stadsbyggnadsnämndens ordförande Sarita Hotti berättade om befolkningsutveckling och framtidsplaner för Eskilstuna
 • Temadagen om trygghetsboende genomfördes i två pass- ett på förmiddagen och ett på eftermiddagen – samma panel och program men med publikbyte emellan – ett 60 tal deltagare per pass
 • Jan Helgesson från kommunens bostadsbolag K-fast berättade om planerna för trygghetsboenden i Munktellstaden
 • Jan Krushberg och Per Lord från RG Bostad berättade om trygghetsboenden i Näshulta och Kapellbacken
 • En modell av det planerade trygghetsboendet nära Näshulta kyrka
 • Stadsbyggnadsnämndens ordförande Sarita Hotti berättade om befolkningsutveckling och framtidsplaner för Eskilstuna
 • Temadagen om trygghetsboende genomfördes i två pass- ett på förmiddagen och ett på eftermiddagen – samma panel och program men med publikbyte emellan – ett 60 tal deltagare per pass
 • Jan Helgesson från kommunens bostadsbolag K-fast berättade om planerna för trygghetsboenden i Munktellstaden
 • Jan Krushberg och Per Lord från RG Bostad berättade om trygghetsboenden i Näshulta och Kapellbacken
 • En modell av det planerade trygghetsboendet nära Näshulta kyrka

De äldre blir bara fler och fler.

Idag är ca 6 500 eskilstunabor 80 år eller äldre.

Till år 2026 har den siffran ökat med 30 procent och fram till 2029 med 49 procent. Det betyder i praktiken att det är nära 10 000 innevånare i kommunen som är plus 80 år.

Med de här siffrorna som bakgrund beskrev stadsbyggnadsnämndens ordförande Sarita Hotti de utmaningar som kommunen har för de äldres bostadsförsörjning när Eskilstunas pensionärsorganisationer arrangerade en temadag om trygghetsboenden på Seniorcentrum onsdag 27 oktober.

Bristen på trygghetsboenden har hittills varit stor – det enda som funnits har varit 16 lägenheter i Näshulta.

Bristen förklarade Sarita Hotti så här.

 • Kommunen kan anvisa lämplig mark för bostäder, men det är de som bygger som avgör vad som ska byggas.

Men nu har kommunen i ägardirektiven till det kommunala bostadsbolaget K-fast angett att det har en skyldighet att bygga trygghetsboenden. Och snart sätts spaden i jorden mellan Eskilstunaån och Stiga Sports Arena.

Där - i Munktellstaden - blir det 105 lägenheter som beräknas bli klara våren 2024. Och Jan Helgesson från K-fast berättade vad som kännetecknar K-fasts trygghetsboende.

En person i hushållet ska ha fyllt 70 år, det ska finnas gemensamma utrymmen för måltider och fester, det ska finnas en trygghetsvärdinna och dessutom teknik för bio, dans och musik.  Det ska också finnas sittplatser utomhus, möjlighet till odling, boule och hobbyverksamhet.

Hyrorna beräknas ligga mellan 5 300 för ettorna och drygt 9 500 för trerummarna.  Hyrorna beräknas bli något lägre än motsvarande lägenheter i det ordinarie bostadsbeståndet eftersom det utgår statsbidrag för trygghetsboenden. Det täcker cirka tio procent av byggkostnaderna.

Vid Kapellbacken – i korsningen Sveavägen och Norra stationsgatan blir det också trygghetsboenden. Även här finns samma facilitet som i Munktellstaden.  Bygget vid Kapellbacken är redan igångsatt av RG Bostad och där är inflyttning beräknad till sommaren 2023. Sammanlagt i de tre punkthusen blir det 38 lägenheter som förutom gemensamhetsutrymmen också har en takterrass med utsikt över staden. Husen värms dessutom upp med bergvärme och det blir solpaneler på taken. Just bergvärmen gör att det också går att få kylning på sommaren.

RG Bostads bygger även nya trygghetsboenden i Näshulta – där finns idag redan 16 lägenheter i trygghetsboendet Rosendal – lägenheter som ligger i markplan i mindre faluröda stugor. Och nu är det klart med ytterligare 16 lägenheter byggda på ungefär samma sätt i Näshulta kyrkby.

Text och bild: Torbjörn Gustafsson