Forskningsprojekt för att öka äldre personers sociala gemenskap söker deltagare.

I Eskilstuna kommun och Västerås stad pågår i samarbete med Mälardalens högskola ett forskningsprojekt för att öka äldre personers sociala gemenskap genom ett digitalt stöd som kallas för Fik@rummet.

Vi söker nu personer som vill testa Fik@rummet tillsammans med andra äldre som också upplever ensamhet och önskar öka social gemenskap. Deltagande i projektet innebär att du i upp till tre månader under våren 2021 får prova på att använda Fik@rummet utifrån dina egna behov.

Vi söker personer som är 65 år eller äldre och som upplever ensamhet och önskar ökad social gemenskap. Nyfiken? Välkommen att kontakta vår kontaktperson vid Mälardalens högskola för att få veta mer!
Kontakt:
Karin Jonasson: 016-15 32 06
karin.jonasson@mdh.se

Ytterligare information i detta dokument!