LÅNGA KÖER TILL SENIORBOENDEN

Det är långa köer till seniorboenden i Eskilstuna och utbudet av trygghetsboenden är mycket begränsat i hela länet. Det visar en kartläggning av bostadsutbudet för äldre i hela Sörmland som SPF Seniorerna i Eskilstuna har gjort.

Läs mer om seniorboenden i Eskilstuna här.