Kulturgrupp

En ny kulturgrupp har bildats

Gruppen avser att anordna blandade kulturaktiviteter i närområdet t.ex. studiebesök hos organisationer eller företag, besök på aktuella utställningar och liknande.

Ansvarig för gruppen är Veronica Ankarfjärd 076-010 27 10