Berättarcafé 28 maj

Linda Lundin från Eskilstuna Kommun informerade på vårens sista Berättarcafé

Vårens sista BERÄTTARCAFÉ 28 maj där Linda Lundin från Eskilstuna Kommun informerade om Friskvårdsbidraget för oss seniorer. Alla seniorer i Eskilstuna har kostnadsfri tillgång till 7 fasta (Strigeln, Nålmakaren, Skiftinge, Navigatören, Finnstugan, Tallgläntan, Torshälla) samt 17 mobila MÖTESPLATSER i olika stadsdelar. Dessa mötesplatser är bemannade med Fritidspedagoger, friskvårdskonsulenter, undersköterskor och arbetsterapibiträden.
I utbudet finns bland annat olika friskvårdsaktiviteter både individuellt och i grupp, så som styrketräning och balansgymnastik, underhållning, tipspromenad, bingo, minigolf och boule. Det finns också möjlighet att dricka kaffe och umgås eller sitta i lugn och ro och läsa en tidning. Det är kostnadsfritt att delta i aktiviteterna, du betalar bara för förtäring och eventuellt material.
Se även: https://www.eskilstuna.se/omsorg-och-stod/aldreomsorg-och-senior/motesplatser-for-seniorer.html

Text och foto: Ulla-Britt Lindberg