SPF Lundakretsen

Uppdaterades: 22 februari 2021

SPF Lundakretsen
samverkan mellan SPF-föreningarna i Lunds kommun.

Har egen hemsida, klicka här.

SPF Lundakretsen består av SPF- föreningarna:

SPF Seniorerna Lund Centrum
SPF Seniorerna Lund Öster
SPF Seniorerna Lundensis
SPF Seniorerna Stångby
SPF Seniorerna Dalbybygden
SPF Seniorerna Södra Sandby
SPF Seniorerna Romele (Veberöd och Genarp)

Klicka på resp.förening för att se deras program och resor.

Kretsen företräds av en styrelse, där varje förening utser två personer.
SPF Seniorena Stångby representeras av Anita Hedin och Ove Hansson.

Christer Särnstrand, SPF Centrum, ordförande.
Ulla-Britt Andersson, SPF S. Sandby, sekreterare.
Marianne Mossberg, SPF S. Sandby, kassör.
Lars-Gösta Jardevall, Lund Öster,webbredaktör.

Samverkan kring aktiviteter.
För att kunna erbjuda SPF-medlemmar lite mer omfattande och längre resor såväl inom landet som utomlands, samverkar föreningarna i SPF Lundakretsen. Medlem i SPF Lundakretsen deltar på lika villkor.
Utbudet finner du genom att klicka på ovanstående länkar till respektive förening och därefter klicka på Aktiviteter.

Översikt över SPF Lundakretsens resor  hittar du här.

Information och samråd med Lunds kommun.

SPF Lundakretsens uppgift är bl.a. att bevaka och tillvarata pensionärernas intressen gentemot Lunds kommun. Detta sker dels som remissinstans, där kommunens utredningar och förslag granskas och dels via det kommunala pensionärsrådet, KPR.

I KPR skall kommunen samråda och informera om sin verksamhet, om planerade förändringar samt om resultat av olika åtgärder som har eller kan få aktualitet för pensionärerna i Lunds kommun.

För närvarande representerar följande personer SPF i KPR:

Ingemar Bryman, SPF Lundensis
Berne Jönsson, SPF Stångby

För ytterligare information och för protokoll hänvisas till följande länk. http://www.lund.se/kommun--politik/kommunens-organisation/radgivande-organ/kommunala-pensionarsradet/

SPF Lundakretsen har en representant i Tekniska Nämndens brukarråd.
Här behandlas bl. a. upphandling av Lunds kommuns färdtjänst.
Kretsens representant är Ingemar Bryman, SPF Lundensis.

 

 

 

Publicerades: 03 januari 2017 Uppdaterades: 22 februari 2021