Stadgar

Uppdaterades: 13 februari 2018

Våra stadgar för föreningen finner du på denna länk.

Reviderade efter beslut på förbundskongressen 2017 i Gävle.
Fastställda på vårt årsmöte 2018.

Stadgar.

Publicerades: 18 december 2016 Uppdaterades: 13 februari 2018