Anmälan, Avbokning

Uppdaterades: 18 december 2016

Regler för anmälan, avbokning mm.

Anmälan - egna arrangemang.
Anmälningar tas emot av den person, som är noterad under respektive aktivitet. Anmälningslistor kommer också att finnas i samband med månadsmöten.

Anmälan – studiecirklar/ kurser.
Anmälningar tas emot av studieansvarig, Mats Jepson. Anmälningslistor kommer också att finnas i samband med månadsmöten.

Anmälan – kulturarrangemang.
Anmälningar tas emot av kulturansvariga, Kerstin Stenervik Jönsson och Cristina Lärkner. Anmälningslistor kommer också att finnas i samband med månadsmöten.

Återbud till arrangemang och studiecirklar.

I samband med vissa arrangemang måste föreningen i förväg boka ledare, biljetter, inträden, mat, kaffe etc.

För att undvika att föreningen får onödiga kostnader, om någon av olika skäl inte kan delta, har vi beslutat om nedanstående policy.

Policy vid avbokning/uteblivande.

Följande gäller vid Avbokning eller uteblivande:
Har Du anmält Dig till en aktivitet som kräver föranmälan och får förhinder, är det viktigt att Du avanmäler dig senast 3 dagar före utsatt datum. Sker inte avanmälan eller om det sker senare får Du betala de kostnader föreningen åsamkas, dock högst det belopp du skulle betala för aktiviteten.

För studiecirklar/kurser är anmälan bindande efter 1 vecka, räknat från sista anmälningsdagen.

För resor, som ordnas av resebolag, gäller deras bestämmelser för avbokning. Deltagare uppmanas att se över avbeställningsskyddet i den egna hemförsäkringen.

Återbud till kulturarrangemang.

Vid bokningar till teater etc. måste biljetter lösas ut mellan 7-9 veckor innan resp. arrangemang. Sedan kan inte biljetterna lösas tillbaka. I förekommande fall kan man byta till samma föreställning en annan dag, men detta kostar 40 kr/biljett. Bäst är om man kan överlåta biljetten till någon annan.

Publicerades: 18 december 2016 Uppdaterades: 18 december 2016