Känt och okänt i Lundabygden med omnejd.

Under våren 2017 har det varit fortsättning på studiecirkeln " Känt och okänt i Lundabygden". Ca 35 medlemmar har deltagit denna gång. Vi har också gett oss utanför gränserna vid våra studiebesök. Under ledning av Börje Hansson startade cikeln upp med ett planeringsmöte, där deltagarna föreslog intressanta besöksmål.

Första besöket gjorde vi på "Livets museum" i Lund.

Vid nästa tillfälle åkte vi till Torna Hällestads Kyrka och tittade bl. annat på kyrkans takmålningar som i samband med reformationen övermålades. Med hjälp av franskbröd och vatten har de nu åter kommit i dagen.


Hos närbelägna Lanthandeln blev det sedan kaffe innan färden gick vidare till Dalby kyrka.

Vid den gamla möllan i Odarslöv finns Besökscentrat ESSMAX-4.
Här fick vi höra hur högteknologisk forskning, om olika materials egenskaper, kommer att göras i framtiden. Forskare från hela världen kommer att gästa anläggningen och utföra sina tester.

Veckan därpå åkte vi till Lilla Rödde museum. Här finns två kvinnors livsverk bevarade till eftervärlden. Systrarna Anna (1892 – 1953) och Hanna Jönsson (1896 – 1985), som föddes på gården i Lilla Rödde av föräldrarna Jöns Olsson och Hanna Persdotter blev aldrig gifta. Deras hemgift blev aldrig sliten eller skingrad utan stannade kvar på systrarnas barndomsgård. Anna och Hanna Jönsson var tredje generationen på den gamla skatterusthållaregården.

Nästa stopp på dagens rundtur var Everlövs kyrkogård. Elsa, som är uppvuxen i trakten, berättade om stigluckan. En portal man passerar på väg in till kyrkans heliga mark.

Kyrkan var stängd för reparation, så vi begav oss till Ilstorps kyrka där en guide möte upp och berättade om kyrkans historia.

Dagen avslutades med kaffe och sju sorters kakor på Sjöbo Kaffestuga.

Vårens sista besöksmål var Trumpetarbostället i Billinge.
Lennart Gunnarsson tog emot oss och berättade om gårdarna och hur han återuppbyggt Hissbro så efterlikt originalet som möjligt.
Det är inte många gårdar man kunnat följa så långt tillbaka som Trumpetarbostället. Det finns dokumenterat att redan under tidigt 1200-tal ägdes den av ärkebiskopen Jacob Erlandsson. Bostället var en av de 7 huvudgårdarna i Billinge, och år 1654 blev de kung Fredrik III:s gårdar. År 1693 blev gården Trumpetarboställe under Norra Skånska Husarregementet.Enskiftet började genomföras i Billinge 1815, men först 1834 flyttades Trumpetarbostället ut ur byn, och fick sitt nuvarande läge vid Hissbro.

Dagen avslutades med besök hos Krukmakaren i Billinge.
Vi fick se hur man drejade olika föremål och de berättade om glasering, värmebehandlig etc. fram till färdig produkt.


Foto: Börje Hansson
Mats Jepson
Text: Ove Hansson