Hur vill du bo?

Uppdaterades: 21 december 2020

SPF, PRO och Lunds kommun har kartlagt äldres önskemål om boende.

Resultatet av enkäten m.m hittar du på nedanstående länk.

Läs mer här

Publicerades: 21 december 2020 Uppdaterades: 21 december 2020