Så är färdtjänstens kvalitet i Lund

Lunds kommun har anslutit sig till en tjänst som landets färdtjänsthuvudmän använder sig av för att mäta kvalitet. Ett antal färdtjänstresenärer som rest dagen innan intervjuas per telefon hur man upplevt beställning och transporter. Det är nu första kvartalet som Lund har fått ett resultat. Vid jämförelse med färdtjänst i andra regioner i landet, så hamnar Lund långt ner på listan.

Kommunstyrelsens ordförande undrar hur vi har det i Corona-tider

I slutet av april nåddes ordförandena i SPF-föreningarna i Lunds kommun av ett mail från kommunstyrelsens ordförande, Philip Sandberg. Han ville höra hur mottagarna av mailet och deras medlemmar har det i dessa tider? Han undrade om föreningen påverkats av coronapandemin? Philip Sandberg undrade även om det är någonting han ska tänka på i sin roll som beslutsfattare när det gäller oss äldre?

Lunda-SPF:arna skrattade ut med Henrik Widegren

Närmare 340 medlemmar i SPF-föreningarna i Lunds kommun hade bänkat sig i Folkparken i Lund när Inga-Lena Herrmann hälsade välkommen till Henrik Widegrens show "Skratt - inget man skojar bort". Inga-Lena är nybliven ordförande i SPF Lundensis och initiativtagare till denna mycket uppskattade Lunda-SPF-gemensamma aktivitet.

SPF skriver till kommunstyrelsen om äldres boende

"Vi vill gärna vara en samtalspartner vid kommunens uppdatering av Utvecklings- och bostadsprogrammet och ställer dessutom hela vår undersökning jämte databas till kommunens förfogande. Kontaktpersoner är för SPF Seniorerna är Berne Jönsson och för PRO Sven Englesson." Så skriver SPF och PRO i Lunds kommun till kommunstyrelsen i en skrivelse som baserar sig på den medlemsenkät som gjordes hösten 2019.

Stor artikel i Sydsvenskan utifrån medlemsenkäten

SPF:s och PRO:s medlemsenkät angående äldres boende har väckt stor uppmärksamhet. Sydsvenskan valde att göra ett reportage med en av SPF:s medlemmar, Eva Lundberg, som planerar att på sikt lämna villan för ett annat boende.

Ny prognos för pensionen 2021

Pensionsmyndigheten har idag lämnat prognos till regeringen om utgifter för kommande år. Prognosen är bland annat att inkomstpensionen räknas upp med 0,8 procent 2021. Prognosen som lämnades i maj var att inkomstpensionen skulle minska med 1,5 procent. Istället beräknas pensionen minska 2022.

SPF Seniorerna kräver åtgärder för att lösa bristen på bostäder för äldre

Fyra av tio kommuner i landet rapporterar brist på särskilda boenden för äldre, och närmare en tredjedel av kommunerna saknar helt seniorbostäder. – Det är orimligt att äldre ska tvingas bo kvar hemma med omfattande hemtjänst, säger förbundsordförande Eva Eriksson i en intervju med tidningen Hem & Hyra.

IVO:s granskning visar på stora skillnader mellan kommuner

Nästan hälften av Sveriges alla dödsfall med covid-19 under första halvåret har skett på äldreboenden. IVO:s granskning visar dock på stora skillnader i hur kommunerna drabbats. SPF Seniorerna kommer följa IVO:s fortsatta tillsyn och granskning för att identifiera behov av förändringar och utkräva ansvar.

Debattartikel om systemfelen i äldrevården

– Mantrat under coronapandemin, ”att skydda de äldre”, har ingen täckning i delar av dagens äldreomsorg, eftersom långvariga och djupgående brister gör just detta svårt, skriver Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna och Gösta Bucht, sakkunnig vård och omsorg SPF Seniorerna i en debattartikel i Dagens Medicin.

Skriv under vårt upprop för äldreomsorgen

Ingen kan längre blunda för verkligheten och det omfattande förändringsbehov som finns i äldreomsorgen. Med Coronapandemin har de brister vi länge påtalat blivit än tydligare och fått oerhörda konsekvenser. Skriv under vårt äldreomsorgsupprop och hjälp oss att sätta högre tryck på politiker i kommuner, regioner, riksdag och regering.

Träna dina triceps

Ett gummiband hjälper dig med skonsam styrketräning av muskeln på överarmens baksida. Så gör du!

vårdpatrull ger resultat

Hallands bästa – och sämsta – vårdcentraler finns i Kungsbacka. Det visar seniorernas egen granskning.

I mammas hjulspår

När andra världskriget tog slut cyklade Mats Wigardts mamma från Enköping till Gävle via Dalarna. Mats följde i hennes hjulspår.

Min dotter skulle ta illa upp

Han tycker att jag tar för stor hänsyn till min 42-åriga dotter och att vi har rätt att vara lyckliga, men tänk om hon bryter med mig?

Gå till nyhetsarkivet

Nyheter från Skånedistriktet

Aktuella kampanjer från vårt förbund

Annonser