Om föreningen

SFRF Stångby,Sveriges Folkpensionärers Riksförbund,
bildades den 9 mars år1977.

SPF Seniorerna Stångby, som är föreningens namn idag, har f.n. ca 165 medlemmar. Flertalet av medlemmarna bor eller har bott i kommundelen Torn samt i området vid Norra Fäladen, Annehem, Nöbbelöv och Gunnesbo. Medlem får den bli som har rätt att uppbära pension av något slag samt den som är gift eller sambo med medlem.

Föreningen bedriver verksamhet riktad till seniorer, med regelbundna månadsmöten med intressanta föredrag, musikunderhållning m.m. Vidare anordnas studiecirklar, studieresor, teaterbesök, motion m.m. Det bästa av allt – en härlig gemenskap! Medlemmarna har en rad förmåner i form av försäkringar, rabatter av olika slag och tidningen Senioren.

Vill Du ha mera information eller bli medlem – tag kontakt med någon av styrelsens ledamöter! Du kan också anmäla dig för medlemskap på hemsidan!

Medlemsavgifen för år 2023 är 250:-
Fördelningen är Förbundet 160:-, Skånedistriktet 30:-
och SPF Seniorerna Stångby 60:-

 

Välkommen till SPF Seniorerna Stångby.