2017

Bilder från årets aktiviteter - Styrelsens sammansättning - Verksamheten i sammandrag - Länk till Årsberättelsen.

  

 Resa till Bornholm 22-24 augusti. 40 deltagare. Arrangör: JP Resor

Föreningens lag i Hjärnkoll. Resultat: Bäst i Skåne och 7:a i riksfinalen!

Lunch på restaurang Kost i Helsingborg

 Åter till: Överst på sidan 

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

 • Ordförande: Christer Christensson t.o.m. årsmötet, Lars-Eric Hansson därefter.
 • Vice ordförande: Ingrid Wallin
 • Sekreterare: Ove Åkesson
 • Kassör: Anders Lundquist 
 • Studieansvarig: Elsy Wikman t.o.m. årsmötet, Gun Ottosson därefter.

FUNKTIONÄRER med specifika ansvarsområden

 • Resor och lotteri: Ingrid Wallin
 • Friskvård: Kerstin Rystedt
 • Studier: Elsy Wikman t.o.m. årsmötet, Gun Ottosson därefter.
 • Teaterombud: Birgitta Axelsson t.o.m. årsmötet, Diana Persson därefter. 
 • Medlemsregister: Christer Christensson / Lars-Eric Hansson
 • KPR: Christer Christensson
 • Webb: Ove Åkesson
 • Festkommitté: Ulla Persson (sammankallande), Irma Strasdas-Jönsson, Aliki Andersson och Sven-Göran Svensson
 • Revisorer: Enzio Pettersson och Anders Zäll
 • Valberedning: Bertil Persson ordförande. Kurth Gustafson och Kerstin Rystedt ledamöter

VERKSAMHETEN i sammandrag
Möten o andra aktiviteter

 • Månadsmöten, inkl. årsmöte: 9
 • Tura med lunch: 1
 • Studiebesök: 2
 • Resa utrikes, Bornholm: 1
 • Kvällsunderhållning: 1
  SUMMA: 14

STUDIECIRKLAR

 • Tryggare ekonomi på äldre dar: 2 omgångar, Lars-Eric Hansson
 • Träff om Benskörhet: Anna Karin Jaxmar
 • Bornholm: Paul-Göran Påander
 • Skånska kulturpersonligheter: Gun Ottosson

FRISKVÅRD

 • Qigong: Ledare Marianne Telford (våren)
 • Stavgång: Siv Angélison

TEATEROMBUD

 • Birgitta Axelsson / Diana Persson

KÖKET - ett systemskifte

 • Margit Lönnqvist och Ing-Mari Christensson avgick som ständig kökspersonal efter 10 års verksamhet. Ann-Kristin Pettersson tog på sig ansvaret för bemanning i köket med hjälp av ett 10-tal personer i alternering. 

ÖVRIGT

 • På årsmötet var 51 medlemmar närvarande.
 • Genomsnittligt antal deltagare på åtta månadsmöten blev 59. På årets första möte vad det snöoväder. Då var vi endst 26 deltagare.
 • Föreningen ställde upp med ett lag vid distriktstävlingen "Hjärnkoll" i Höör. Laget blev Skånemästare och tog en hedersvärd 7:e plats i riksfinalen-
 • Föreningen hade 187 medlemmar vid årets slut.

Klicka här om du vill se Årsberättelsen 


Åter till: Överst på sidan