2019

Bilder från årets aktiviteter - Styrelsens sammansättning - Verksamheten i sammandrag. Länk till Årsberättelsen.

 

Förmiddagsfika i DenningarumDärefter gick färden till Huseby

Fröken Florens StephensEftermiddagen avslutades med ett besök på IKEA-museet i Älmhult

Studiebesök i Karmeliterklostret, Glumslöv, 25 september

Åter till: Överst på sida

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

Ordförande: Lars-Eric Hansson
Vice ordförande: Ingrid Wallin
Sekreterare: Anita Degler
Kassör: Anders Lundquist
Studieansvarig: Gun Ottosson

FUNKTIONÄRER med specifika ansvarsområden
Resor och lotteri: Ingrid Wallin
Friskvård: Kerstin Rystedt
Studier: Gun Ottosson
Teaterombud: Diana Persson
Medlemsregister: Lars-Eric Hansson
Webb: Ann-Kristin Pettersson
Revisorer: Enzio Pettersson och Anders Zäll
Valberedning: Bertil Persson ordförande, Kurth Gustafson och Kerstin Rystedt ledamöter

VERKSAMHETEN i sammandrag
Möten o andra aktiviteter

Månadsmöten, inkl. årsmöte: 9
Tura med lunch: 2
Studiebesök: 4
Resor: 2 dagsresor
Övriga aktiviteter: Naturvandring i Glumslövstrakten, Ulrik Alm
SUMMA: 17

STUDIECIRKLAR
Canasta: Birgitta Gustavsson
Datorkunskap: Ove Åkesson
Lär känna Prag: Gun Ottosson, Anita Dagler, Birgitta Gustavsson, Diana Persson
Försök inte lura mig: Lars-Eric Hansson
Smartphone/Surfplatta: Ove Åkersson

FRISKVÅRD
Stavgång: Kerstin Rystedt
Boule: Hans Aldenberg

TEATEROMBUD
Diana Persson

KÖKET
Ann-Kristin Pettersson har haft ansvaret för bemanning i köket med hjälp av ett 10-tal personer i alternering.

ÖVRIGT
På årsmötet var 46 medlemmar närvarande och 4 "prova på" gäster.
Genomsnittligt antal deltagare på åtta månadsmöten blev 76.
Föreningen hade 363 medlemmar vid årets slut (inkl. vänmedlemmar).

Klicka här om du vill se Årsberättelsen 2019

Åter till: Överst på sidan