2014

Bilder från årets aktiviteter - Styrelsens sammansättning - Verksamheten i sammandrag - Länk till Årsberättelsen.

8 jan: Bengt Artur Cederholm – Våga Vilja Veta - om alkoholism. 43 deltagare.

12 feb: Årsmöte: Ny kassör valdes. 67 deltagare.

12 mars: Ulrik Alm berättar och visar bilder – En resa i södra Afrika. 75 deltagare.

9 april: Senior shop med Marie Björk. Fr v: Majvi Lundquist, Ing-Mari Christensson,                Bengt Pålsson, Lars-Eric Hansson, Brigitte Mannfolk och Inger Cederholm.                60 deltagare.

24 april: Tura med lunch på Aurora. 55 deltagare.

14 maj: Quriosa, sånggrupp från PRO Härslöv. 54 deltagare.

15-19 maj: Irlandsresa med Dublin o Belfast. Ce Ge Tourist. 42 deltagare. 

Titanicmuséet i Belfast

Belfast 

Dublin

28 aug: Grillfest i Ålabodarna. 52 deltagare. 

Solen går ned i Ålabodarna

2 sep: Hjärnkoll, distriktsmästerskap i Höör. Grattis till 4:e plats!

10 sep: Lennart Jönsson - Skånska gästgivargårdar. 68 deltagare. 

Sep: Stavgångsgänget Opalerna på utflykt till Saxtorpssjöarna. Ledare, Siv                        Angélison.

20 sep: Elsy Wikman marknadsför oss på Glumslövsdagen.

23 sep: Studiebesök på DSV Landskrona. Stefan Svensson guidar. Lunch på                         DEFA. 30 deltagare.

 2 okt: Endagsresa till Söderslätt. JP-Resor. 36 deltagare.

 8 okt: Galapagos, de förtrollade öarna - Ingmar Skogar. 67 deltagare. 

 

22 okt: Information: Skåneförsäkringar - om Familjeekonomi och juridik- Torbjörn                 Nilsson och Ulf Rosvall. 56 deltagare. 

12 nov: Vår sårbarhet, faror i hemmet - Tomas Wigström. 58 deltagare.

30 nov: Julmarknadsresa till Rostock 30 nov - 2 dec. Ce Ge Tourist. 30 deltagare.

 En tur med denna båt och lunch ombord.           

10 dec: Adventsgudstjänst, julmat och underhållning. 66 deltagare.

Ordförande Christer Christensson, musik och allsång.

Åter till: Överst på sidan

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

 • Ordförande: Christer Christensson
 • Sekreterare: Ove Åkesson 
 • Vice ordförande: Berit Englund 
 • Kassör: Ingrid Persson t.o.m. årsmötet, Anders Lundquist därefter.
 • Studieansvarig: Elsy Wikman

FUNKTIONÄRER med specifika ansvarsområden

 • Resor och lotteri: Berit Englund
 • Friskvård: Siv Angélison
 • Studier: Elsy Wikman
 • Teaterombud: Birgitta Axelsson
 • Medlemsregister: Christer Christensson
 • KPR: Christer Christensson
 • Webb: Ove Åkesson
 • Festkommitté: Ulla Persson (sammankallande), Irma Strasdas-Jönsson, Aliki Andersson och Sven-Göran Svensson
 • Revisorer: Torsten Eriksson och Ingmar Björk
 • Valberedning: Jörgen Ried och Bertil Persson

VERKSAMHETEN i sammandrag
Möten o andra aktiviteter

 • Månadsmöten, inkl. årsmöte: 9
 • Extra styrelsemöte: 1                                                                                 
 • Grillfest: 1                                                                                                       
 • Tura med lunch: 1                                                                     
 • Studiebesök: 1
 • Resa utrikes, Irland: 1                                                                  
 • Resa utrikes, julmarknad Rostock 3 dag: 1
 • Resa inrikes, Söderslätt, 1 dag: 1                                                             SUMMA: 16

STUDIECIRKLAR

 • Bohuslän: Ledare Gösta Lönnqvist (våren)
 • Konsthistoria Rom: Ledare Ulla Tengberg
 • Digital bildhantering: Ledare Ove Åkesson
 • Origami: Ledare Yumiko Bengtsson

FRISKVÅRD

 • Qigong: Ledare Marianne Telford
 • Stavgång: Siv Angélison

På årsmötet var 67 medlemmar närvarande. Genomsnittligt antal deltagare på åtta månadsmöten blev 61. Föreningen ställde upp med ett lag vid distriktstävlingen "Hjärnkoll" i Höör. Laget placerade sig på 4:e plats.Vi marknadsförde oss på Glumslövsdagen. 

Föreningen hade 193 medlemmar vid årets slut.

Klicka här om du vill se Årsberättelsen. 

Åter till: Överst på sidan