2015

Bilder från årets aktiviteter - Styrelsens sammansättning - Verksamheten i sammandrag - Länk till Årsberättelsen.

14 jan: Machete Tours – Sydamerikas natur, från Anderna till Amazonas.                               60 deltagare.

11 feb: Årsmöte. 61 deltagare.

Torsten Eriksson avgick som revisor. 

Jörgen Ried lämnade valberedningen.

Nyval: Från vänster: Revisor Enzio Pettersson. I valberedningen (utökning med en):             Kurth Gustafson och Kerstin Rystedt. 

11 mars: Ungern som turistland – Gabor Resor informerar. Pálinka, gulaschsoppa,                   vin, kaffe o kaka. 58 deltagare. 

16 mars: Studiebesök hos NSVA – Lars Stefansson, Nordvästra Skånes Vatten och                 Avlopp på Råå. Lunch på Rya Golfkrog. 30 deltagare. 

Därefter lunch på Rya Golfkrog. 

8 april: Blomsterbindning, vårinspiration – Solbackens blommor i Landskrona.                       55 deltagare. 

23 april: Tura med lunch på Aurora.                                                                                            48 deltagare. 

13 maj: Mitt arbete som polis – Polispräst Agneta Salomonsson.                                              58 deltagare. 

Irma Strasdas Jönsson i samspråk med Agneta Salomonsson. 

Gästen blev glad för lotterivinsten. 

11 - 16 juni: Resa till Rom – reseledare Ulla Tengberg.                                                                    25 deltagare.

26 aug: Hjärnkoll – Distriktsfinal i Malmö. Vinnare och kvalificerad för Riksfinalen =                Annetorp! (bilden är från 2014).

9 sep: Musikgissning och allsång – Christer Christensson och Jan Peters med                    melodikryss och allsång. 48 deltagare.

19 sep: Berit Englund marknadsför föreningen på Glumslövsdagen. Bilden visar                    Berit (t.v.) och "gamla" medlemmen Gun Ohlsson.

5 okt: Österlenresa med JP-Resor. 30 deltagare. 

14 okt: I Floridas träskmarker – Jarl von Schéele. 62 deltagare. 

På mötet den 14 oktober gratulerades Annetorps-laget till silveredalj i RIKSMÄSTERSKAPET Hjärnkoll! Från vänster: Inger Olsson (ersatte Lars-Eric Hansson), Gun Ottosson och Kerstin Rystedt. 

20 o 22 okt: Studiebesök ICA Maxi, Råå. Jonas Olofsson guidade två grupper.                              32 deltagare. 

11 nov: Sveriges framtida klimat – Mats Andersson. 63 deltagare.

9 dec: Adventsgudstjänst och jul-landgång. Birgitta Gustavsson läste julberättelser.              65 deltagare. 

Komminister Liv Ekstrand. 

Birgitta Gustavsson och Christer Christensson. 

Åter till: Överst på sidan

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

 • Ordförande: Christer Christensson
 • Sekreterare: Ove Åkesson
 • Vice ordförande: Berit Englund
 • Kassör: Ingrid Persson t.o.m. årsmötet, Anders Lundquist därefter.
 • Studieansvarig: Elsy Wikman

FUNKTIONÄRER med specifika ansvarsområden

 • Resor och lotteri: Berit Englund
 • Friskvård: Siv Angélison
 • Studier: Elsy Wikman
 • Teaterombud: Birgitta Axelsson
 • Medlemsregister: Christer Christensson
 • KPR: Christer Christensson
 • Webb: Ove Åkesson
 • Festkommitté: Ulla Persson (sammankallande), Irma Strasdas-Jönsson, Aliki Andersson och Sven-Göran Svensson
 • Revisorer: Ingmar Björk. Torsten Eriksson t.o..m. årsmötet. Enzio Pettersson därefter.
 • Valberedning: Bertil Persson (ordförande).Jörgen Ried t.o.m. årsmötet. Kurth Gustafson därefter. Kerstin Rystedt fr.o.m. årsmötet (utökning till tre ledamöter)

VERKSAMHETEN i sammandrag
Möten o andra aktiviteter

 • Månadsmöten, inkl. årsmöte: 9
 • Tura med lunch: 1
 • Studiebesök: 2
 • Resa utrikes, Rom: 1
 • Resa inrikes, Österlen: 1                                                                                           SUMMA: 14

STUDIECIRKLAR

 • Dalarna: Ledare Gösta Lönnqvist (våren)

FRISKVÅRD

 • Qigong: Ledare Marianne Telford
 • Stavgång: Siv Angélison
 • Boule

På årsmötet var 61 medlemmar närvarande. Genomsnittligt antal deltagare på åtta månadsmöten blev 59. Föreningen ställde upp med ett lag vid distriktstävlingen "Hjärnkoll" i Höör. Laget placerade sig på 1:a plats, kom därmed till riksfinal och erövrade där SILVERMEDALJ! Vi marknadsförde oss på Glumslövsdagen den 19 september.

Föreningen hade 182 medlemmar vid årets slut.

Klicka här om du vill se Årsberättelsen. 

Åter till: Överst på sidan