Historik

Uppdaterades: 06 augusti 2019

INNEHÅLL i flikar till vänster:.................................................. 1. Från föreningens start 1993 och t.o.m. 2012 finns en enkel sammanställning i en pdf-fil. ................................................................................................. 2. Från 2013 och framåt finns årsvisa sammanställningar med: Bilder från årets aktiviteter - Styrelsens sammansättning - Verksamheten i sammandrag - Länk till Årsberättelsen.

Publicerades: 10 oktober 2016 Uppdaterades: 06 augusti 2019