Om föreningen

Uppdaterades: 07 februari 2021

Du hittar uppgifter om föreningens styrelse, stadgar m m på underflikar.

SPF Seniorerna Annetorp, Glumslöv är som alla SPF-föreningar politiskt och religiöst obunden. Vi har våra månadsmöten på församlingshemmet i Glumslöv kl 14.00 andra onsdagen i månaden med undantag av juni-augusti då vi har sommaruppehåll.
Förutom månadsmöten arrangerar vi resor, studiebesök och studiecirklar. Andra aktiviteter är Canasta, Stavgång och Boule. Se flik Program.

Fr o m 2019-07-01 ingår även SPF Seniorerna Västanvinden, Landskrona, i vår förening.

Antal medlemmar: 346 medlemmar (inkl vänmedlemmar) per 2020-12-28.

Årsavgiften för 2021 är 260 kr (för sista halvåret 130 kr).

Bankgiro nr 271-1315
Organisationsnr: 844000-9960

Publicerades: 25 oktober 2016 Uppdaterades: 07 februari 2021