2016

Uppdaterades: 09 september 2017

Bilder från årets aktiviteter - Styrelsens sammansättning - Verksamheten i sammandrag - Länk till Årsberättelsen.

Åter till: Överst på sidan

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

 • Ordförande: Christer Christensson
 • Vice ordförande: Ingrid Wallin
 • Sekreterare: Ove Åkesson
 • Kassör: Anders Lundquist 
 • Studieansvarig: Elsy Wikman

FUNKTIONÄRER med specifika ansvarsområden

 • Resor och lotteri: Ingrid Wallin
 • Friskvård: Siv Angélison
 • Studier: Elsy Wikman
 • Teaterombud: Birgitta Axelsson
 • Medlemsregister: Christer Christensson
 • KPR: Christer Christensson
 • Webb: Ove Åkesson
 • Festkommitté: Ulla Persson (sammankallande), Irma Strasdas-Jönsson, Aliki Andersson och Sven-Göran Svensson
 • Revisorer: Enzio Pettersson och Anders Zäll
 • Valberedning: Bertil Persson (ordförande), Kurth Gustafson och Kerstin Rystedt

VERKSAMHETEN i sammandrag
Möten o andra aktiviteter

 • Månadsmöten, inkl. årsmöte: 9
 • Tura med lunch: 1
 • Studiebesök: 2
 • Utflykt med bil: 1
 • Resa inrikes, Glasriket: 1
 • Resa utrikes, Baltiska rundresan: 1                                                                        SUMMA: 15

STUDIECIRKLAR

 • Ekonomi för äldre: Ledare Lars-Eric Hansson (hösten)

FRISKVÅRD

 • Qigong: Ledare Marianne Telford
 • Stavgång: Siv Angélison t.o.m. årsmötet. Kerstin Rystedt därefter
 • Boule

På årsmötet var 53 medlemmar närvarande. Genomsnittligt antal deltagare på åtta månadsmöten blev 62. Föreningen ställde upp med ett lag vid distriktstävlingen "Hjärnkoll" i Höör. Laget placerade sig på 2:a plats.

Föreningen hade 182 medlemmar vid årets slut.

Klicka här om du vill se Årsberättelsen. 

Åter till: Överst på sidan

Publicerades: 09 september 2017 Uppdaterades: 09 september 2017