2013-04-26 Kristianstad

Några av upplevelserna: Guidad tur på Naturum i Kristianstad. Lunch på Broby Gästgivaregård. "Pråm-fika" på Helgeå.