2018

Uppdaterades: 22 juli 2020

Bilder från årets aktiviteter - Styrelsens sammansättning - Verksamheten i sammandrag - Länk till Årsberättelsen.

Föreningen vann motionstävlingen och erhöll pris på 5000 kr från Förbundet!

Glumslövsdagen

Åter till: Överst på sidan

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

 • Ordförande: Lars-Eric Hansson 
 • Vice ordförande: Ingrid Wallin
 • Sekreterare: Ove Åkesson
 • Kassör: Anders Lundquist
 • Studieansvarig: Gun Ottosson

FUNKTIONÄRER med specifika ansvarsområden

 • Resor och lotteri: Ingrid Wallin
 • Friskvård: Kerstin Rystedt
 • Studier: Gun Ottosson 
 • Teaterombud: Diana Persson 
 • Medlemsregister: Lars-Eric Hansson
 • Webb: Ove Åkesson
 • Festkommitté: Ulla Persson (sammankallande), Irma Strasdas-Jönsson, Aliki Andersson och en vakans
 • Revisorer: Enzio Pettersson och Anders Zäll
 • Valberedning: Bertil Persson ordförande. Kurth Gustafson och Kerstin Rystedt ledamöter

VERKSAMHETEN i sammandrag
Möten o andra aktiviteter

 • Månadsmöten, inkl. årsmöte: 9
 • Tura med lunch: 1
 • Studiebesök: 2
 • Resor: Gotland 5 dgr och 2 dagsresor
 • Övriga aktiviteter: 3
  SUMMA: 18

STUDIECIRKLAR

 • Framtidsfullmakt: Lars-Eric Hansson
 • Träff om Benskörhet: Anna Karin Jaxmar
 • Konstnärer kring Sundet: Ulla Tengberg
 • Gotland – en aperitif: Anders Lundquist
 • Excel: Ove Åkesson

FRISKVÅRD

 • Canasta: Gun Ottosson
 • Stavgång: Siv Angélison 
 • Boule: Hans Aldenberg

TEATEROMBUD

 • Diana Persson

KÖKET

 • Ann-Kristin Pettersson har haft ansvaret för bemanning i köket med hjälp av ett 10-tal personer i alternering.

ÖVRIGT

 • På årsmötet var 44 medlemmar närvarande.
 • Genomsnittligt antal deltagare på åtta månadsmöten blev 70. Det blev rekord i deltagarantal med 95 personer i januari månad. 
 • Föreningen ställde upp med ett lag vid distriktstävlingen "Hjärnkoll" i Höör. Laget fick en hedrande 4:e plats.
 • Föreningen hade 191 medlemmar vid årets slut (inkl. vänmedlemmar).
 • Föreningen firade 25-årsjubileum på Örenäs slott.

  Klicka här om du vill se Årsberättelsen

       Åter till: Överst på sidan

Publicerades: 09 juni 2018 Uppdaterades: 22 juli 2020