2013

Uppdaterades: 21 augusti 2017

Bilder från årets aktiviteter - Styrelsens sammansättning - Verksamheten i sammandrag - Länk till Årsberättelsen.

9 jan: Ulla Tengberg om Carl Larsson. Föredrag och bilder. 71 deltagare.

27 jan: Arlövsrevyn. 8 deltagare.......på egen hand.  

13 feb: Årsmöte. Gösta Lönnqvist (t.v.) avgick som sekreterare och Ove Åkesson                  tillträdde. 64 deltagare.

13 mars: Calle Sundewall. När fotografen kom till byn. 64 deltagare.

 

16 mars: Föreningens 20-årsjubileum på Örenäs slott. 90 deltagare.

10 april: Peter Manfolk. Att se in i kroppen med magnetkamera. 70 deltagare.

26 april: Resa till Naturum i Kristianstad och "pråm-fika". JP-Resor. 41 deltagare.

8 maj: Anita Ewald. Famnen full av solsken. 52 deltagare.

26 juni: Fredriksdalsteatern...... på egen hand. 22 deltagare.

5-8 aug: Resa till Bohuslän, som avslutning på studiecirkel. 24 deltagare.

27 aug: Vårt lag i tävlingen "Hjärnkoll" i Höör. Från vänster Magne Hansson, Erik                   Kristensson och Barbro Åkesson.

3 sep: Tura med lunchbuffé. 58 deltagare.

11 sep: Musikgissning och allsång med Göran Norlander (på bild) och Christer                      Christensson. 68 deltagare.

9 okt: Anna Hultgårdh. Hjärtinfarkt och stroke. 90 deltagare.

30 okt: Studiebesök på Tågerups trädgård. Sten-Ove Svegin visade runt. 54                          deltagare.

13 nov: Lars Sjöberg. Nya berättelser från hela världen. 64 deltagare.

5-7 dec: Julmarknadsresa till Husum. 14 deltagare.

11 dec. Adventsdudstjänst och jullunch. Kyrkomusiken förstärkt med Euphonium                    solist: Kenneth Gunnarsson. 68 deltagare. 

Kenneth Gunnarsson (t.v.) avtackas för sitt musikframträdande i kyrkan. 

Studiecirkel: Gösta Lönnqvist avslutade studiecirkel om Bohuslän under våren. 15 deltagare. På hösten påbörjade han en ny cirkel om Dalarna. 19 deltagare. Bilderna är från hösten 2013. 

Boulespel en sommardag.

Åter till: Överst på sidan

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

 • Ordförande: Christer Christensson
 • Sekreterare: Gösta Lönnqvist, t.o.m. årsmötet, Ove Åkesson därefter.
 • Vice ordförande: Berit Englund
 • Kassör: Ingrid Persson
 • Studieansvarig: Elsy Wikman

FUNKTIONÄRER med specifika ansvarsområden

 • Resor och lotteri: Berit Englund
 • Friskvård: Siv Angélison
 • Studier: Elsy Wikman
 • Teaterombud: Birgitta Axelsson
 • Medlemsregister: Christer Christensson
 • KPR: Christer Christensson
 • Webb: Christer Christensson
 • Festkommitté: Ulla Persson, Irma Strasdas-Jönsson, Aliki Andersson, Gert Olsson och Torsten Eriksson, sistnämnde t o m jubileet
 • Revisorer: Torsten Eriksson och Ingmar Björk
 • Valberedning: Jörgen Ried och Bertil Persson

VERKSAMHETEN i sammandrag

Möten o andra aktiviteter

 • Månadsmöten, inkl. årsmöte: 9
 • Fest 20-årsjubiléum: 1
 • Revyer: 2
 • Tura med lunch: 1
 • Studiebesök: 1
 • Resa utrikes, julmarknad Husum 3 dag: 1
 • Resa inrikes, Bohuslän, 4 dag: 1
 • Resa inrikes, Kristianstad 1 dag: 1
 • SUMMA: 17

STUDIECIRKLAR

 • Bohuslän: Ledare Gösta Lönnqvist (våren)
 • Dalarna: Ledare Gösta Lönnqvist (hösten)

FRISKVÅRD

 • Qigong: Ledare Marianne Telford
 • Stavgång: Siv Angélison

På årsmötet var 64 medlemmar närvarande. Genomsnittligt antal deltagare på åtta månadsmöten blev 68.

Av årets aktiviteter vill vi särskilt nämnda vårt 20-årsjubileum på Örenäs slott den 16 mars. Det blev en minnesvärd fest med god mat, umgänge i trevlig miljö och även en svängom. Ett stort tack till festkommitten! I bildgalleriet finns 142 bilder från festen.
Föreningen hade 190 medlemmar vid årets slut.

Klicka här om du vill se Årsberättelsen. 

Åter till: Överst på sidan

Publicerades: 21 augusti 2017 Uppdaterades: 21 augusti 2017