Höstrallyt 11 november

Den 11 november genomförde SPF Seniorerna Nässjö ett
Corona säkrat och mycket uppskattat Höstrally som bestod av
en biltur på ca 6 mil på mindre vägar I Nässjö kommun, starten
var från Skogsvallens parkering där initiativtagarna Kent o
Christer lotsade I väg bilarna som sedan fick göra fyra olika
manöverprov och svara på tolv frågor. Resan avslutades I
Lövhult vid Friluftsfrämjandets nya fina vindskydd där det
serverades korv o dricka