Fester på ODD Fellow

Den planerade nyårsfesten på ODD ställs in.

Festerna på ODD.

Under cirka fem års tid har Ewa och Ulf Magnusson varit huvudansvariga för föreningens fester tillsammans med ett antal medhjälpare från föreningen.
Festerna har i huvudsak varit i ODD lokalen. Ewa och Ulf har en längre tid aviserat sin avgång och försökt hitta några medlemmar som vill åta sig detta uppdrag.
Tyvärr har inga medlemmar visat sig vara villiga åta sig ett huvudansvar på ODD.
Som en konsekvens av detta har styrelsen beslutat att under rådande förutsättningar sluta med festerna på ODD men vi fortsätter med fester/pubaftnar genom att hyra in oss på andra restauranger/matställen i stan.

Den planerade nyårsfesten på ODD ställs därmed in.

Styrelsen den 1 november 2021