Vaccinera

Region Jönköpings län planerar att kunna börja vaccinera
personer i fas 2 i början av mars, under förutsättning att det
finns förväntad tillgång på vaccin mot covid-19.

Tack för att du fortsätter hålla i och hålla ut! Snart är det din tur att vaccineras mot covid-19 💉

Region Jönköpings län planerar att kunna börja vaccinera personer i fas 2 i början av mars, under förutsättning att det finns förväntad tillgång på vaccin mot covid-19.

Innan det är dags kommer du som är född 1956 eller tidigare att få ett brev på posten med information om vart du ska vända dig och hur du ska boka tid för vaccination. Du får välja vilken vårdcentral du vill vaccinera dig på, men i brevet får du information från vårdcentralen du är listad på. 📩

Brevet kommer att skickas ut efterhand som de olika åldersgrupperna vaccineras – det är alltså de äldsta som får information först och sedan skickas breven i fallande åldersordning.

👉 Håll dig uppdaterad på 1177.se/Jonkopings-lan/vaccin-covid-19 Visa mindre