Resultat Höstrally med SPF seniorerna.

Den 11 november genomförde SPF Seniorerna Nässjö ett
Corona säkrat och mycket uppskattat Höstrally som bestod av
en biltur på ca 6 mil på mindre vägar I Nässjö kommun, starten
var från Skogsvallens....