Resultat Höstrally med SPF seniorerna.

Den 11 november genomförde SPF Seniorerna Nässjö ett Corona säkrat och mycket uppskattat Höstrally som bestod av en biltur på ca 6 mil på mindre vägar I Nässjö kommun, starten var från Skogsvallens....