20/4 2023 Månadsmöte med Åsa Winzell-Juhlin

Hörselhälsans vikt för det hälsosamma åldrandet var temat för månadsmötet den 20 april. 75 SPF-medlemmar från Linnéstaden lyssnade till audiolog Åsa Winzell-Juhlin som dagligen håller på med åldersrelaterade hörselproblem, samtidigt som hon arbetar på sin doktorsavhandling vid Göteborgs Univesitet.
Rubriken på hennes mycket uppskattade föreläsning omfattade flera underområden:
* Fysiskt och psykiskt välmående
* Vikten av att bibehålla sociala kontakter
* Förebygga depression
* Motverka fallolyckor
* Bibehålla kognitiv förmåga
* Förebygga demenssjukdom
En engagerad och tydlig föreläsare fick åhörarna att ställa många frågor. De närvarande lämnade Dahlheimers Hus med ny och nyttig kunskap.