Trivselaktiviteter

Linnéstadens SPF-medlemmar bjudes in till följande trivselaktiviteter under våren. Väl mött!

* Stadsteatern: Är du intresserad av att att gå på teater kontakta Margareta Hellborg, tel: 073 99 313 53, ingamargareta.hellborg@gmail.com

* Göteborgsoperan: Vill du gå på operan kontakta Ing-Marie Hörn, tel: 076 126 77 88, imch@bredband.net