Nyheter

Nu finns årsmöteshandlingar på hemsidan

Nu finns Verksamhetsberättelse, Balans- och Resultatrapport på vår hemsida.

KALLELSE

Alla medlemmar i SPF Orebygden kallas till årsmöte i Oreparken den 17 februari 2020 kl. 16.00. Vi bjuder på underhållning och förtäring.