Månadsmöte 240311

Inbjudan till månadsmöte
Uppdaterad 2024-03-01

Måndagen 11:e mars klockan 1600.
Församlingshemmet i Rättvik

Agendan för dagens möte är förutom tradionella aktiviteter.
En diskussion kring ämnet, SPF-Orebygdens fortlevande ska föreningen överleva efter 2024.

Bakgrunden till diskussionen är det sviktande intresset för att, vara med och ta ansvar/medverka kring de arrangemang som föreningen erbjuder.


Musikunderhållning av och med, Thomas Karlsson

- Kaffe och macka
- Lotterier
- Bingo

 

Hjärtligt välkomna styrelsen