Folkhälsa/Friskvård

SPF Seniorerna arbetar för hur äldre ska hålla sig friska. De fyra hörnstenarna i detta arbete är:

  • Fysisk aktivitet
  • Bra matvanor
  • Social gemenskap
  • Meningsfull sysselsättning
  • Skadeförebyggande arbete

Fysisk aktivitet främjar den fysiska och psykiska hälsan, Förbättrar uthållighet, styrka, balans och rörlighet villket ger ett ökat oberoende och förhöjd livskvalitet.

Inom kommunen finns goda möjligheter till att delta i olika typer av fysiska aktiviteter. Det finns ofta särskilda pass anpassade för seniorer.

Exempel på anordnare är:  IFK Ore Gym, Ishallen Furudal, Bowlinghallen i Rättvik

En mycket läsvärd broshyr från MSM om  "Säkerhet i vardagen-Tips och råd på äldre dar!". Läs den!