Aktiviteter 2024

Här hittar du planerade aktiviteter för 2024

Månadsmöten, måndagar kl 1600
- 240311, Rättvik församlingshemmet   Läs mer här
- 240415, Furudal fd. kommunalhuset
- 240909, Rättvik församlingshemmet
- 241014, Furudal fd. kommunalhuset

Sillfesten
- 240523, kl. 16.00, Furudal fd. kommunalhuset
OBS! Sista anmälningsdag 8 maj

Orefesten
- 240822, Fiskekojan vid Nysjön

Resor och utflykter
- 240502 Häng med på en Mat och Smakresa.
Läs mer här

Konferenser och utbildningar
Behovsplaneras

Boule
Intresset har varit till och från under 2023.
Vi kommer att testa ett nytt grepp inför 2024, genom att påbörja spel 
onsdagar klockan 1000 – 1200.
Startdatum - se senare information

Julfesten 2024
Ligger i projektering avseende lokal och datum.