Årsmöteshandlingar

2020

Årsmötet hålles i Oreparken den 17 februari 2020 kl. 16.00.

Föredragningslista årsmöte - 2020
Verksamhetsberättelse - 2019
Budgetförslag - 2020
Balans- och Resultatrapport - 2019
Revisionsberättelsen - 2019
Verksamhetsplan - 2020
Valberedningens förslag - 2020
Årsmötesprotokoll - 2020

2018

Årsmötet hålles i Oreparken 12 februari 2018 kl 16.00

  • Föredragningslista årsmöte - 2018
  • Verksamhetsberättelse - 2017 
  • Budgetförslag - 2018
  • Balansrapport - 2017
  • Resultatrapport - 2017
  • Revisionsberättelsen - 2017
  • Verksamhetsplan - 2018
  • Valberedningens förslag - 2018
  • Årsmötesprotokoll - 2018

2017

Årsmötesprotokoll - 2017