Publicering av bilder

Foton som tas vid våra sammankomster, möten och aktiviteter kan komma att läggas ut på föreningens hemsida. Vi hoppas att ni samtycker till detta. Om så inte är fallet, meddela detta till oss. / Styrelsen