Om Orebygdens förening

Vår förening startade den 22 okt 1961

Vår förening startade den 22 okt 1961, på den tiden fanns inte Daladistriktet utan man anslöts sig till Hälsingedistriktet. 10 medlemmar samlades i Dalfors och distriktsordförande Viktor Törnberg från Hälsingedistriktet var närvarande och informerade om Sveriges Folkpensionärers Riksförbund - som det hette på den tiden. En avdelning bildades och fick nr 13. Ordförande iden första styrelsen blev Bror Jonsson Dalfors, sekreterare Hjalmar Ekman, kassör Per Björklund samt Johan Stens och Svea Nissa.

Man beslöt att kvartalsavgiften skulle vara 1,50kr och 60 öre skulle gå till distriktet. Första aktiviteten blev en fest i bygdegården i Dalfors och föreningarna i Edsbyn, Alfta samt Bollnäs bjöds in tillsammans med Ores Pensionärer.

Under 60-70 talet ordnades det mycket samkväm där man besökte olika avdelningar i Hälsingland och skapade sociala kontakter.

Vissa årliga arrangemang har under de senaste åren växt fram, till ex Sillfesten och Pimpelfisket på våren samt Julfesten på hösten- tre mycket uppskattade arrangemang. Vi gör också en hel del resor där revyresorna och båtresorna till Mariehamn verkar vara det som är populärast, men även den Hemliga resan med besök på olika kulturella besöksmål har blivit uppskattade.

Medlemsantalet har under det senaste året förändrats markant på grund av Corona och allt som vi har fått ställa in. Medlemsantal ca 250-275 st.